Bojkot.cz

Na této stránce chceme diskutovat a získávat návody, jak bojkotovat (tj. aktivně odporovat) proti nepravostem a špatnostem, které nás postihují a poškozují. Hledejme společně všechna možná řešení! Dávejme k debatě nejen způsoby řešení, ale i další špatnosti a negativa o kterých víte vy. I když vše nevyřešíme, máme v záloze ještě pasivní odpor (pasivní rezistence).

V pravém sloupci jsou uvedeny první návrhy k diskusi. Budou samozřejmě postupně doplňovány podle vašich ohlasů a příspěvků.

Dejte nám o sobě a své činnosti vědět. Vaše úspěchy i nezdary (s uvedením, proč se tak stalo) na těchto stránkách uveřejníme.

Dejte o nás vědět všem, kteří chtějí změnit špatné v dobré.

Ch. C. Boycott

Ch. C. Boycott - anglický správce statku v Irsku, si svým špatným jednáním vysloužil to, že ho lidé postupně úplně izolovali. Nepracovali pro něj, nic mu neprodali atp., zkrátka ho bojkotovali. Když roku 1897 zemřel, vstoupilo jeho jméno do dějin jako způsob nesouhlasu a odporu ...

Občanské sdružení

Osobní účast každého z nás. Máte čas, chuť a vytrvalost? Pomozte nám řešit to, co nás, ale i vás trápí a obtěžuje. Pro snazší jednání s kýmkoli lze poměrně jednoduše založit občanské sdružení. Vznik je vázán pouze na registraci, nikoli na jakékoli povolení! Člen je fyzická, nebo i právnická osoba. Návrh k registraci podává u Ministerstva vnitra přípravný výbor. Jsou to nejméně 3 občané. Alespoň jednomu musí být 18 let.

V žádosti je třeba uvést: název, sídlo, cíl činnosti, funkcionáře, kteří budou jménem sdružení jednat a zásady hospodaření občanského sdružení.

Petice

Poměrně dobře lze také podávat PETICE.

Problém špatně řešitelný běžným způsobem, lze řešit sepsanou peticí. Určena bývá zpravidla, státnimu orgánu, územní samosprávě, obci. Podává ji jednotlivec i více osob. Petice nesmí porušovat nezávislost soudů, nebo porušovat, či vyzývat k porušování základních práv a svobod.

Nikoho nelze trestat za sbírání podpisů pod petice!

Může být sestaven petiční výbor, pro styk s orgánem, jemuž je petice určena.

Petice je vždy písemná, a musí uvádět i údaje o tom, kdo ji podává to jest celého petičního výboru a osoby, která výbor zastupuje. Petenty mohou být občané i firmy atd.

K podpisu občané uvádí své jméno, přijmení a bydliště, NIC JINÉHO.

Orgán MUSÍ petici přijmout, a do 30 dnů na ni písemně odpovědět. Odpověď MUSÍ obsahovat stanovisko orgánu, a způsob JAK ji bude vyřizovat.


Poslední příspěvky:

[Ničemové] Známý špion Šuškin (Šuškyn) se na naše vytrvalé naléhání uřekl,že vlád... zobrazit příspěvek stáří: 1 den | autor: Zpytátors.
[Politici] A tak jsem se zatím přihlásil do spolku BPI, kde může být prakticky čl... zobrazit příspěvek stáří: 15 dní | autor: pokračování
[Politici] Vážený Bojkote.cz, kéž by to bylo tak jednoduché, jak se vám TO jeví. ... zobrazit příspěvek stáří: 15 dní | autor: Zeolit
[Pan Stát] Kdo nám dává stále kratší doutnáky k sofistikovaným bombám,které nám v... zobrazit příspěvek stáří: 22 dní | autor: Demokraté v nouzi.
[Nepravosti] Nenechme si v letošním přestupném roce nadále hnojit mozky od slouhů,v... zobrazit příspěvek stáří: 1 měsíc | autor: Parafa.
[Zlořády] Východní větry vysušují mozky! Když už nám sem zavály oligarchy a jiné... zobrazit příspěvek stáří: 2 měsíce | autor: Demokraté v nouzi
[Emigranti] Lidskost projevovaná soucitem. JISTĚ! Zároveň mnoho z nás s odporem vz... zobrazit příspěvek stáří: 3 měsíce | autor: parafa
[Manipulátoři] Když zpozorujete,že hromadné i jednotlivé sdělovací prostředky snižují... zobrazit příspěvek stáří: 4 měsíce | autor: všemu našemu lidu
© 2003-2016 All Rights Reserved